Klub Bezpiecznego Puchatka

Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji oraz kuratorzy oświaty w całej Polsce wraz z producentem znanego produktu spożywczego dla dzieci „Puchatek” rozpoczęły V edycję kampanii społecznej „Klub Bezpiecznego Puchatka”, której celem jest edukacja pierwszoklasistów w zakresie ich bezpieczeństwa na drodze i w Internecie.

Program jest odpowiedzią na nadal wysokie statystyki wypadków z udziałem dzieci do lat 14. W zeszłym roku w Polsce odnotowano ich ponad 4000. „Klub Bezpiecznego Puchatka” w prosty i przystępny sposób przekazuje informacje o bezpieczeństwie na drodze, ale także jak uniknąć zagrożeń w szkole, w domu czy Internecie.

By nasze dziecko wzięło udział  w programie wystarczy, że jego nauczyciel zgłosi szkołę do udziału na stronie internetowej www.bezpiecznypuchatek.pl. Dzięki temu do szkoły zostanie wysłany atrakcyjny i bezpłatny zestaw edukacyjny.

Zachęcajcie nauczycieli Waszych dzieci do zgłaszania placówki do udziału w tej kampanii. Zgłoszenia przyjmowane są we wrześniu i październiku.

W ramach „Klubu Bezpiecznego Puchatka” w zgłoszonych do programu szkołach odbędą się zajęcia, uczące Pierwszoklasistów najważniejszych zasad bezpieczeństwa.

Każda szkoła, która weźmie udział w programie otrzyma specjalnie przygotowane bezpłatne materiały edukacyjne, które pomogą w przeprowadzeniu zajęć o bezpieczeństwie: płytę CD z materiałami dla nauczycieli i filmem o bezpieczeństwie, książeczki dla wszystkich Pierwszoklasistów, broszury informacyjne dla rodziców, certyfikat dla szkoły.

Dodatkowo w listopadzie (18-22.11.2013) odbędzie się Wielki Test Bezpieczeństwa, w którym wezmą udział szkoły uczestniczące w „Klubie Bezpiecznego Puchatka”. Test będzie miał za zadanie sprawdzić wiedzę Pierwszoklasistów na temat bezpieczeństwa.

ZASADY PROGRAMU

REGULAMIN

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELI

Więcej informacji można znaleźć na stronie kampanii www.bezpiecznypuchatek.pl

 

Sprawdź również:

Możesz również polubić…