Konkurs plastyczny „Mebel dziecięcych marzeń”

Wydawnictwo meble.pl sp. z o.o. oraz meble.pl S.A. zapraszają wszystkie dzieci w wieku od 3 do 14 lat do udziału w konkursie „Mebel dziecięcych marzeń”!!!

Mebel dziecięcych marzeń” to konkurs plastyczny – forma, jak i technika prac jest dowolna. Wskazana jest kreatywność i oryginalność, a przy tym dobra zabawa dzieci podczas ich tworzenia.

Praca ma być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technicznej w formacie A4.

Temat pracy: „Mebel moich marzeń”

Termin składania prac: 25 października 2013
Ogłoszenie wyników konkursu: 5 grudnia 2013

Forma dostarczenia prac konkursowych:
1. złożona osobiście (oryginał) pod adresem:
Wydawnictwo meble.pl sp. z o.o.
15-727 Białystok, ul. Hetmańska 40 lok. 108
tel. 85/ 653 79 65
2. przesłana drogą elektroniczną (scan na e-mail: konkurs@meble.pl, temat wiadomości: Zgłoszenie do Konkursu „Mebel dziecięcych marzeń 2014”)
3. przesłana pocztą (oryginał) na adres:
Wydawnictwo meble.pl sp. z o.o.
15-727 Białystok, ul. Hetmańska 40 lok. 108
z dopiskiem: Konkurs „Mebel dziecięcych marzeń 2014”

Nadesłane prace mają być opatrzone imieniem i nazwiskiem autora pracy, datą urodzenia, adresem i telefonem kontaktowym, adresem mailowym rodzica/opiekuna autora pracy.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1 do regulaminu) i dostarczenie jego wraz z pracą plastyczną na adres Organizatora.

Na dzieci CZEKAJĄ ATRAKCYJNE NAGRODY: 10 puf dziecięcych marki „Sit-Sit”

REGULAMIN KONKURSU

www.dobredladziecka.pl dołączyło do grona patronów medialnych tego konkursu.

Mebel-Dziecięcych-Marzeń-plakat

Sprawdź również:

Możesz również polubić…