Bałucki Ośrodek Kultury „Na Żubardzkiej” w Łodzi organizuje kolejną edycję konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży. Organizator zaznacza, że tematyką konkursu jest żeglarstwo, ale nie tylko w dosłownym znaczeniu, ale również jako dążenie do celu, walka człowieka z otaczającą przyrodą, własnymi słabościami.

Prace należy nadsyłać do 31 stycznia 2012 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Bałucki Ośrodek Kultury „Na Żubardzkiej”, ul. Żubardzka 3, 91-022 Łódź. Każdy uczestnik może nadesłać na konkurs jedną pracę w formacie max. A3 w dowolnej technice płaskiej (z wyjątkiem malarstwa na szkle).

Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych: 7-12 lat, 13-15 lat i 16-18 lat.

W dniu 18 lutego 2012 o godz. 15.00 odbędzie się wernisaż wystawy pokonkursowej w Galerii „Ż” Bałuckiego Ośrodka Kultury „Na Żubardzkiej” w Łodzi. Wystawa będzie czynna do 10 marca 2012.

Sprawdź również: