Akcja ekologiczna „Zielone jutro”

Ogólnopolska akcja ekologiczna „Zielone okno” powstała z inicjatywy organizatorów kampanii społecznej „Zielone okno – wyrzuć rtęć ze swojego życia” (Fundacja Nasza Ziemia, firma eco in oraz Biuro Informacji Toksykologicznej). Ma ona na celu budowanie świadomości ekologicznej wśród przedszkolaków – zgodnie z powiedzeniem „czym skorupka za młodu nasiąknie…). Dzieci biorące udział w edukacyjnych lekcjach zdobędą cenną wiedzę o recyclingu i postępowaniu z rtęcią.

Rtęć, jako drugi po plutonie najbardziej toksyczny pierwiastek na ziemi, ma destrukcyjny wpływ na nasze zdrowie. Raz wydobyta, nigdy nie ulega biodegradacji. Już 1 g rtęci wystarczy by zatruć małe jezioro. To ważne z punktu widzenia naszego zdrowia, a jeszcze bardziej istotne z punktu widzenia życia przyszłych pokoleń.

Akcja edukacji ekologicznej swoim zasięgiem obejmie przedszkola z 6 miast Polski: Gdańska, Krakowa, Lublina, Łodzi, Warszawy oraz Poznania. Przedszkola realizować będą scenariusz jednorazowych 45-minutowych zajęć, podczas których dzieci poznają pojecie recyklingu, nauczą się segregować śmieci, dowiedzą się, czym są odpady niebezpieczne, jak z nimi postępować, a w szczególności jak unikać zagrożeń związanych z rtęcią.

Uatrakcyjnieniem zajęć edukacyjnych będą zajęcia plastyczne, w czasie których dzieci przedstawią to, w jaki sposób postrzegają świat wolny od rtęci. Prace, będą uczestniczyły w konkursie „Zielone jutro”. Przedszkole, którego praca zostanie oceniona najwyżej przez jury (eksperci kampanii) otrzyma usługę usunięcia rtęci z okien lub wymianę okien na ekologiczne, bezrtęciowe.

Program zajęć dla dzieci, został stworzony przez Fundację Nasza Ziemia, która od lat edukuje Polaków w zakresie ekologii. Sławomir Brzózek z Fundacji Nasza Ziemia informuje – Z badania przeprowadzonego przez TNS OBOP na zlecenie organizatorów kampanii wynika, że niewiele wiemy na temat zastosowań rtęci i bagatelizujemy zagrożenia z nią związane. Ponadto wykazało ono, że Polacy mają znikomą świadomość tego, w których produktach może znajdować się rtęć. Wyjątkiem są termometry – 77% badanych kojarzy je z tym toksycznym metalem. Jednak o tym, że może ona znajdować się w oknach wie już tylko 9% Polaków. Nie umiemy też postępować z rozlaną rtęcią – aż 54% przyznaje, że nie zna sposobu, aby ją zneutralizować i uniknąć zatrucia. Gdy nam samym brakuje świadomości o zagrożeniu, wspaniale, gdy przedszkola stają się miejscami, w których najmłodsi zdobywają istotną wiedzę i kształtują odpowiednie, proekologiczne postawy. Program zajęć zdobył pozytywną opinię metodyka.

Pomimo toksyczności, rtęć jest nadal używana w produkcji i przemyśle. Sama branża okienna wykorzystuje do produkcji w Polsce około 1,5 t rtęci rocznie (jest stosowana w większości mas uszczelniających do okien). Akcja edukacji ekologicznej oraz konkurs „Zielone jutro” mają za zadanie kształtowanie postaw proekologicznych od najmłodszych lat. Akcja ma też na celu edukację rodziców, aby zwracali uwagę na problem obecności rtęci w produktach domowego użytku, aby świadomie podejmowali wybory produktów na te, które są zdrowe dla człowieka oraz przyjazne dla środowiska. Skorzystają na tym wszyscy, zarówno my, jak i nasze dzieci i przyszłe pokolenia.

Akcja oraz konkurs „Zielone jutro” trwa do 1 października 2012 r.

Partnerzy merytoryczni: Fundacja Nasza Ziemia, firma eco in oraz Biuro Informacji Toksykologicznej.

Więcej informacji: www.zieloneokno.org

Sprawdź również:

Możesz również polubić…