Przedstawiam pożyteczną książkę autorstwa Elżbiety Zubrzyckiej, tłumaczącą jak postępować z obcymi psami. Jest to dobry sposób na wyjaśnienie tej kwestii dzieciom, bez wzbudzania w nich lęku przed zwierzętami. Pozycja ukazała się w serii „Bezpieczne dziecko” Gdańskiego Wydawnictwa Psychologicznego.

Przesłaniem tej książki jest pokazanie dziecku dlaczego nie należy głaskać obcych psów, bez zgody właściciela, nawet tych wyglądających przyjaźnie i niegroźnie. Autorka opisuje sytuacje, w których psy mogą nie lubić być głaskane, zwłaszcza przez dzieci. Problem ten jest w prosty sposób opisany i zilustrowany kolorowymi obrazkami. Dzieci zrozumieją, że psy mogą nie lubić głaskania, mogą z jakiegoś powodu nie lubić dzieci lub innych ludzi, mogą źle się czuć, albo po prostu nie mieć ochoty na zabawę, i wtedy nie należy ich dotykać. Dzieci zrozumieją, że należy najpierw poznać psa i zawsze spytać jego właściciela czy lubi zabawę z dziećmi, a dopiero potem spokojnie zbliżyć się do niego i zapoznać. Uczy to dzieci, że często to nie zwierzęta stanowią zagrożenie, ale to że ludzie nie rozumieją ich uczuć i zachowania.

Pozycję tę można zaliczyć do modnego obecnie trendu w książkach – tzw. Picture Book. Termin ten oznacza książki, w których zarówno tekst, jak i obraz mają równorzędną rolę. Ilustracje nie są tylko dodatkiem do tekstu czytanego, tylko bardzo obrazowo przekazują treść i przesłanie książki. W tego typu książkach tekstu nie jest dużo i nie o wszystkim opowiada, uzupełnia go przekaz obrazu. Tekst nie ma sensu bez obrazu i odwrotnie – dopiero razem stanowią całość. Uważam, że dzięki takiej formie dzieci, zwłaszcza te młodsze utrwalą sobie morał wynikający z treści, jaką usłyszą.

Autorka: Elżbieta Zubrzycka.
Ilustracje: Magdalena Piotrowska.
Wydawnictwo: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Cena: ok. 10 zł

Sprawdź również: