International_Kindergarten_2013Na jesieni rozpocznie się 3. edycja projektu International Kindergarten przygotowanego przez międzynarodową organizację studencką AIESEC. Warsztaty będą się odbywały w dniach 4.11.2013 – 15.12.2013 i obejmą przedszkola na terenie Lubelszczyzny. Projekt skierowany jest do przedszkolaków. Jego celem jest praktyczna nauka języka angielskiego, obudzenie ciekawości świata oraz przełamywanie barier kulturowych. Jest to możliwe dzięki warsztatom prowadzonym przez wykwalifikowanych studentów pochodzących niemal z całego świata. Podczas zajęć dzieci mają nie tylko okazję do dobrej zabawy, ale mają także możliwość poznania wielu kultur już w najmłodszym wieku. Ponadto projekt umożliwia zdobycie cennego doświadczenia oraz uczy otwartości na innych.

Poinformujcie dyrektorów Waszych przedszkoli o tym projekcie. Zgłoszenia placówek można dokonać pod adresem e-mail aiesec.lublin@aiesec.net.

_____________________________________________________________________________________

AIESEC to międzynarodowa organizacja studencka, zrzeszająca około 86 000 członków. AIESEC działa w 113 krajach, na 2400 uniwersytetach. Organizacja umożliwia młodym ludziom odkrywanie własnego potencjału, m.in. dzięki udziałowi w praktykach zagranicznych oraz licznych konferencjach, seminariach i projektach tworzących globalne środowisko edukacyjne. AIESEC pomaga studentom rozwijać wrażliwość kulturową, zdolność aktywnego uczenia się, przedsiębiorczość i odpowiedzialność społeczną. Każdy dołączający do Organizacji student bierze udział w Programie Rozwoju, w ramach którego ma możliwość stopniowego poszerzania swojej wiedzy i umiejętności.

Sprawdź również: