Konkurs plastyczny „Lokomotywa”

Urząd Transportu Kolejowego organizuje konkurs plastyczny dla uczniów kl. I-VI pt. „Lokomotywa – konkurs plastyczny dla dzieci”.

Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie pracy plastycznej (w formie płaskiej) ilustrującej wybrany wiersz poświęcony tematyce kolejowej oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Format pracy A4-A3.

Prace należy przesłać na adres:
Urząd Transportu Kolejowego
ul. Chałubińskiego 4
00-928 Warszawa
z dopiskiem: „KONKURS – LOKOMOTYWA”

Termin nadsyłania prac: 15 lutego 2012 r.  (decyduje data stempla pocztowego).

Na rewersie pracy należy umieścić imię, nazwisko, klasę i szkołę, do której uczęszcza jej autor. Praca musi być wykonana własnoręcznie przez dziecko i nie może być nigdzie wcześniej publikowana. Do pracy należy załączyć tekst wiersza, którego dotyczy.

Jury wyłoni 3 laureatów nagród indywidualnych oraz 1 nagrodę zespołową.

Nagrody: I miejsce – laptop Acer Aspire + rower, II miejsce – iPod Touch + rower, III miejsce – teleskop + rower. Nagrodą dodatkową dla wszystkich laureatów jest bezpłatny wstęp i zwiedzanie Muzeum Fryderyka Chopina. Nagrodą zespołową jest zwiedzanie Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie oraz podróż kolejką na trasie Sochaczew-Kampinos.

Regulamin konkursu

Sprawdź również:

Możesz również polubić…